Kampanjan yleiset tavoitteet

 • Saada mahdollisimman moni kokeilemaan/harrastamaan vesiliikuntaa kampanjan aikana.
 • Lisätä uimahallin tunnettuutta harrastuspaikkana kaikille ikäryhmille.
 • Lisätä yhteistyötä uimahallin ja uimaseuran välillä.
 • Tehdä yhteistyötä kunnan liikuntatoimen ja koulujen kanssa.
 • Ideoita kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen

1. Mikä on oman uimahallinne tavoite?

Esimerkiksi:

 • määrällinen tavoite (esim. nuorten osuus, työpaikkaliikkujat)
 • laadullinen (esim. hallihenkilökunnan yhteistyön lisääminen)
 • toiminnallinen (esim. lisää erilaisia tapahtumia ja toimintaa halliin, yhteistyö kunnan liikuntatoimen ja seurojen kanssa)
 • muut tavoitteet

2. Tiedottaminen

 • Miten henkilökunta tiedottaa tulevasta kampanjasta asiakkaita (kuulutukset, sisääntulo, kahvila)?
 • Miten paikallislehti informoidaan kampanjasta ja mitä yhteistyötä sen kanssa voitaisiin tehdä (esim. haastekilpailu, kampanjan aikainen tiedottaminen)

3. Tapahtumien ja kurssien suunnittelu

Voiko paikallisen uimaseuran kanssa tehdä yhteistyötä?

Suomen Uimaliiton jäseninä on 137 uimaseuraa, joissa on monipuolista uintiliikunnan osaamista. Katso uimaseurojen yhteystiedot Uimaliiton sivuilta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.

Järjestetäänkö kampanjan aikana uimahallissa tapahtumia, esimerkiksi:

 • uintiklinikoita
 • tekniikkakursseja
 • uimakouluja
 • muita tapahtumia esim. kynttiläuinti, vesijuoksutapahtuma jne.
 • tapahtumien tiedotus asiakkaille

4. Kampanjan aikainen toiminta

 • Aktiivinen tiedottaminen käynnissä olevasta kampanjasta kuulutuksin ja muissa asiakaskontakteissa
 • Tapahtumien ja erilaisen toiminnan järjestäminen
 • Kampanjaa ennen asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja kehittämisideoiden kirjaaminen
 • Hauskaa toiminta asiakkaille ja motivoivaa yhdessä tekemistä henkilökunnalle
 • Paikallislehden ajan tasalla pitäminen

5. Kampanjan jälkeen

 • Tiedotus tuloksista paikallisesti lehdissä ja/tai hallilla.
 • Kampanjan onnistumisen arviointi verrattuna asetettuihin tavoitteisiin, kehittämisideoiden dokumentointi.
 • Palautteenanto kampanjan kehittämiseksi järjestäville tahoille