Periaatteena uimahallien välinen kisailu

Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjassa ei ole henkilökohtaista kilpailua. Osallistujat, eli uimahallien asiakkaat, kilpailevat itseään vastaan ja pyrkivät mahdollisimman hyvään henkilökohtaiseen tulokseen ja mahdollisten aiempien tulostensa parantamiseen sekä uintiliikuntakunnon ja -tekniikan kehittämiseen.

Uimahallien välisessä kilpailussa on kolme kokoluokkaa: pienet, keskisuuret ja suuret uimahallit. Kampanjan päätyttyä Uimaliitto kokoaa valtakunnallisesti yhteenlasketut metrit, minuutit ja osallistujat.

Osallistuminen ja suoritusten kirjaaminen

Osallistua voi kampanjaan kuuluvassa uimahallissa. Suorituksia voi kerryttää useammassa kampanjahallissa, kukin suoritus kirjataan kyseiseen halliin. Toisessa uimahallissa tehtyjä suorituksia ei siis voi kirjata toisen uimahallin tuloksiin.

Osallistua voi kahteen sarjaan:

1) Uinti: kirjataan uidut metrit (esim. 1800 m)

2) Vesijumppa ja vesijuoksu: kirjataan minuutteina täyttyneet puolituntiset (esim. 60 min)

Nämä suoritukset kirjataan päiväkohtaisesti Ui Elämäsi Kuntoon -sovellukseen tai paperiseen suorituskorttiin erikseen metreinä ja minuutteina.

Varusteet ja uintiajat

Ui Elämäsi Kuntoon -kampanjassa kaikkien uintiliikuntavarusteiden käyttö on sallittu. 

Suorituksissa tulee noudattaa uimahallikohtaisia käyntirajoituksia, kuten uintiaikarajoitusta.